Nhà Hàng Phố Ốc nay báo giá nguồn nhập hàng của mình để hổ trợ quý khách hàng không cần đi chợ – tránh bị lây nhiểm dịch bệnh.  Thơi gian chốt đơn cũa ngày là 13h00 chiều – và nhân hàng ngày hôm sau vào lúc 11h00 – 13h00 trưa.