Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được Phooc.com.vn thu thập sử dụng cho mục đích:

  • Giao hàng quý khách đã mua tại Phooc.com.vn
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

Ngoài ra, khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web Phooc.com.vn, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi / tiếp thị và những tin tức cập nhật từ Phooc.com.vn. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các bản tin.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân của quý khách chỉ sử dụng trong nội bộ Phooc.com.vn

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, địa chỉ và số điện thoại của quý khách cho một bên thứ ba để có thể giao hàng cho quý khách (ví dụ như nhà cung cấp của chúng tôi hay dịch vụ chuyển phát nhanh).

Trong một vài trường hợp đặc biệt, Phooc.com.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Phooc.com.vn xóa thông tin cá nhân của quý khách nếu nó không còn cần thiết cho việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

Ngoài ra, Phooc.com.vn lưu trữ thông tin cá nhân quý khách cho đến khi nhận được yêu cầu xóa thông tin cá nhân, đóng tài khoản của quý khách.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

  • Nội bộ nhân viên của Phooc.com.vn
  • Nhà cung cấp của chúng tôi như dịch vụ chuyển phát nhanh
  • Trong một vài trường hợp đặc biệt, Phooc.com.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Bất cứ thời điểm nào, quý khách có nhu cầu Ngoài ra, Phooc.com.vn lưu trữ thông tin cá nhân quý khách cho đến khi nhận được yêu cầu hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhâ, cũng như xóa thông tin cá nhân, đóng tài khoản của quý khách, vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Công ty TNHH MTV Phố Ốc
Địa chỉ: 271 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906.72.82.92
Email: hello@phooc.com.vn

Phương thức truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web Phooc.com.vn

Tại đây, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mới và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận.

Quý khách cần bảo đảm là thông tin đăng nhập được truy cập bởi chính quý khách và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Mật khẩu sẽ được mã hoá 1 chiều và không thể giải mã nên chúng tôi sẽ không thể cung cấp lại mật mã cho quý khách trong trường hợp quên mật mã.

Bảo mật thông tin cá nhân

Phooc.com.vn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được đảm bảo an toàn, chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

– Xóa thông tin cá nhân của quý khách nếu nó không còn cần thiết cho việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Phooc.com.vn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Phooc.com.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

phooc.com.vn